Welkom op de website van Vernieuwd Verbonden

Vernieuwd Verbonden is een project van een aantal samenwerkende partijen, te weten; Woondiensten Aarwoude, gemeente Nieuwkoop, de basisscholen in Ter Aar, bibliotheek Rijn en Venen en Tennisvereniging Ter Aar. Dit project omvat een ontwikkelingsplan op het gebied van wonen, zorg, leren en welzijn. Voor de verschillende deelgebieden is inmiddels een stedenbouwkundig plan en visie vastgesteld. Het boekwerk van het stedenbouwkundig plan kunt u downloaden (Onder kop Nieuws - downloads).

Ten opzichte van eerdere ideeën is het plan aangepast op het onderdeel Zorg. Op deze locatie komen nu 14 senioren hofwoningen (sociale huur). Ook op andere onderdelen zijn in de loop van de jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd op het oorspronkelijke plan. Deze wijzigingen zijn verwerkt in een gewijzigd stedenbouwkundig kader dat is vastgesteld op 15 oktober 2015 door de gemeenteraad. Dit stedenbouwkundig kader vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Het stedenbouwkundig kader geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Dit betekent niet dat er geen ruimte meer is voor wijzigingen. Tijdens een inloopmiddag/avond, konden belangstellenden reageren op het kader. De reacties zullen, waar mogelijk, meegenomen worden in het definitieve stedenbouwkundig kader. Daarnaast is er aandacht voor de verkeersafwikkeling en parkeren.

Het onderdeel van de herstructurering van 44 woningen is opgenomen in het bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland. Deze herstructurering is inmiddels afgerond.

Lees voor