Integraal Kind Centrum

Integraal Kind Centrum

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een netwerk van voorzieningen met de school als centrale spil. Een IKC kan ruimtelijk (meerdere voorzieningen in één gebouw), en inhoudelijk (samenwerking met andere instellingen bij bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten) vormgegeven worden. Zo kan er samengewerkt worden met bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzaal en bibliotheek. Ook zijn combinaties mogelijk met jeugd- en jongerenwerk en zorg. Uitgangspunt is altijd dat de kinderen en hun ontwikkeling centraal staan in een IKC. Naast onderwijs kunnen ook activiteiten voor jongeren, volwassenen, ouderen en buurtbewoners worden aangeboden.

In de raadsvergadering van oktober 2015 is er een besluit genomen over de stedenbouwkundige kaders waarbinnen het plan ontwikkeld gaat worden. Op basis van dit kader wordt het bestemmingsplan opgesteld. In het bestemmingsplan staat op welke plek wat komt, zoals het te bebouwen gebied, waar je kunt parkeren en waar openbaar groen komt. Doordat er beroep is ingesteld is het bestemmingsplan momenteel nog niet in werking.

Stand van zaken voorlopig ontwerp IKC Ter Aar
Architectenbureau De Zwarte Hond uit Rotterdam startte in januari het ontwerpproces voor het gebouw. In nauw overleg met de scholen, kinderopvang, bibliotheek, CJG en met omwonenden is druk geschetst. Op papier ontstond langzamerhand een mooi ontwerp. Het ontwerp bleek bij de eerste doorrekening van de verwachte bouwkosten echter duurder dan verwacht. werd. Dit betekent dat we terug moeten naar de tekentafel. In dit proces kijken we vooral welke onderdelen in het ontwerp voor extra kosten zorgen. Dit traject zijn wij nu samen met de partners en de architect gestart. We hopen dat we net vóór de zomervakantie 2018 een mooi voorlopig ontwerp aan u kunnen presenteren, dat past binnen de begroting.

Home / Integraal Kind Centrum
Lees voor