Wonen

Herstructurering

Wat komt er?

Binnen het project Vernieuwd Verbonden staan de volgende woningen gepland:

  1. 22 nieuwe levensloopbestendige sociale huurwoningen (herstructurering), afgerond
  2. 22 sociale huurwoningen (herstructurering), afgerond
  3. 16 seniorenwoningen (op locatie De Vosseschans)

Door de bouw van het IKC, komen de locaties van de huidige scholen vrij. Op deze plekken kunnen woningen worden gebouwd. 

Woondiensten Aarwoude heeft een aantal locaties in de kern Ter Aar aangewezen voor herstructurering van woningen. Het gaat in totaal om 44 woningen in de omgeving van de Van Damstraat. De corporatie wil ook nieuwe levensloopbestendige woningen realiseren. Het aantal woningen waarin mensen kunnen wonen en slapen op dezelfde verdieping is in Ter Aar namelijk veel te klein. De corporatie kan dit realiseren door een aantal verouderde eengezinswoningen te slopen. Daarnaast wil Woondiensten Aarwoude dat de nieuwe woningen betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarom worden deze woningen gerealiseerd met een lage huurprijs.

Home / Wonen
Lees voor