Zorg

Wat komt er?

In het plan Ter Aar Vernieuwd Verbonden was in eerste instantie een woonzorgcomplex opgenomen voor dementerenden. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat in Ter Aar helaas geen intramurale zorgvoorziening kan komen. Daarom zijn de gemeente en Woondiensten Aarwoude op zoek gegaan naar een alternatieve woonvorm. Een manier van wonen die gebaseerd is op zelfstandigheid en waarbij het leveren van thuiszorg en mantelzorg zo makkelijk mogelijk gaat. Het antwoord hierop vormen  16 levensloopbestendige woningen op locatie  De Vosseschans . 

De woningen zijn ideaal voor senioren die met elkaar oud willen worden en hechten aan privacy. Op de begane grondverdieping kun je wonen, slapen, wassen en koken. Er is dus geen reden om de trap op te hoeven en de gehele begane grond is rolstoeltoegankelijk. Op de eerste verdieping bevindt zich een tweede slaapkamer, ideaal als hobbykamer maar ook om kleinkinderen of mantelzorgers te laten slapen.

Waarom?

Met de verandering in de bevolkingsopbouw neemt ook de behoefte aan zorg  toe. De gemeente Nieuwkoop heeft dan ook als een van de kaders in de Structuurvisie staan: “Spreiding van de zorg over meerdere dorpen is van groot belang. Het wordt van grote invloed geacht op de leefbaarheid in een kern”. Wel moeten plannen haalbaar zijn in bedrijfsvoering en financiering. Dat geldt voor de hele gemeente en dus ook voor Ter Aar.

De traditionele verzorgingshuizen maken de komende jaren plaats voor zelfstandige woningen waar zorg aan huis geleverd kan worden. Het ‘bejaardenhuis’ verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld. In plaats daarvan blijven mensen zolang mogelijk zelfstandig wonen. Dat vraagt dus wel een omzetting van traditionele verzorgingshuizen naar woningen die geschikt zijn om langdurig te kunnen blijven wonen en eenvoudig zorg geboden kan worden.

Centraal gelegen bouwmogelijkheden

Een van de vragen is natuurlijk waar zorgwoningen gerealiseerd kunnen worden. Een belangrijke eis die een rol speelt bij het realiseren van seniorenwoningen is dat er voldoende voorzieningen in de buurt zijn.
Senioren stappen niet zo maar even in de auto om boodschappen te gaan doen bij de goedkoopste supermarkt in de regio. Er moeten dus goede supermarkten in de buurt zijn. Ontmoeting en dagbesteding beperken zich tot een straal rondom het eigen huis. Het is dus van belang dat mensen zich zelfstandig kunnen blijven redden in hun woning en de winkel, de verenigingen of de bibliotheek in de buurt hebben. 

Ook is er ruimte nodig om nieuwe seniorenwoningen te kunnen realiseren. Nieuwbouw aan de rand van het dorp, ver weg van alle voorzieningen, is geen optie. Het moet gaan om bouwlocaties in het centrum van het dorp. Zo kunnen de bewoners onderdeel blijven uitmaken van het maatschappelijk leven. Door mensen zoveel mogelijk in staat te stellen om zelfstandig te blijven wonen is er minder professionele en mantelzorg nodig. 

Het dorp Ter Aar is goed geschikt voor de eisen die gelden voor verzorgd wonen. Zo zijn er voldoende voorzieningen (HOED (huisartsen onder een dak), fysiotherapie, winkels en welzijnsvoorzieningen) om mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen laten wonen. Door de herstructureringslocaties kunnen de seniorenwoningen bovendien midden in het dorp gebouwd worden. De mogelijke combinatie met een brede school maakt het mogelijk om ook nog eens andere voorzieningen te combineren. 
 

Home / Zorg
Lees voor